Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 29 Numer roty: 844
Item Petrassius de Bitin ducit testes erga Jacobum de Morawòko: primus Johannes /...// mirski, item Janussius Ordzinski, item Nicolaus Szarnewski, item Nicolaus Jaroszewski, item Swanszek Crzestkowski et Lyssek Grzebeniczski — Rota:

Tako mÿ pomozi bog ý ʃwâti +
Jakoʃzm bil rankomą zapana
Poznanʃzkego. panom Bitinʃkim
zaczterdzeʃzczý grziwen atý geʃt
Jacub wʃząl. ynedal ʃných
Pýotraʃʃewi ýego czøsczÿ oʃzmý
grziwen. ...