Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 29 Numer roty: 843
Item Kelcz Petrski et Cherubin sic iurabunt contra Przibkonem de Dranszkowo in hec verba:

Tako [gim] (nam) pomozi bog y ʃwâti
+ ýakoʃzmý przitem bili kedi
Marcuʃz vkaʃal cztýrzi Grzi
wnÿ wgoʃzpodze wkazimi
rzu. Wroczil liʃt podlug teÿ
vmowÿ ýʃzpuʃczil rankoÿeme