Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: P Rok: 1411 Pisarz: 29 Numer roty: 840
Item Johannes Lodski ducit testes contra Stephanum de Minori Gorka: Primus Janussius de Maiori Gora, Petrus Zadora, Adam Gowarzewski, Laurencius Grabowecz, Johannes Daszewski et Boguchwalus Crzýneczski — Rota:

Tako gim pomozi bog ý ʃwanti +
yako tho ʃwatczø yako Sczepan
ʃtoÿø Szloczʃkým wprawe. ʃzedl.
naÿego prawø dziedzinø polamal
mu ʃczepÿ ÿgruʃzký potrøʃzl.