Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1390 Pisarz: 4 Numer roty: 84
(Mi)roslaus ducit testes contra Jacussium de Rogalino propter diffamacionem: primo Nicolaus subiudex Poznaniensis, Mathias Mlynskÿ. —

... Jaco Jan
<...> nasz Brath j naʃz clenotnik ...