Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1411 Pisarz: 29 Numer roty: 838
Item pueri Petri Strosberg olim civis Poznaniensis ducunt testes erga Bartholomeum de Nýnkowo: primus Albertus de Rogalino, Nicolaus de ibidem, Johannes de Gorzuchowo, Nicolaus de ibidem, Albertus de Rogalino et Albertus de Camenecz — Rota:

Tako gým pomozi bog y ʃwanti +
ýako tho ʃwatczø yako Stroʃzbarkowý
dzedzÿ Nekazalÿ barthlomeÿewi precz
a ny gich Rzøczcza. ale on bega ot nich
nevczýnÿwʃzý gym prawyʃznÿ