Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1411 Pisarz: 29 Numer roty: 835
Item Johannes Czepurski debet ducere testes contra dominum Nicolaum Splawsky: primus Vineencius Meczewski, qui scit de facto, Vincencius Rczelinski, Petrus Czeszelski, Dobeslaus Swekoczski, Janussius Holziczski et Gerandus Lubomski — Rota:

Tako gým bog pomozi ÿ ʃwanti +
yako gdý pan Jan Czepurʃki wÿ
prawil Splawʃkego Sgýʃczýný
[tego] tedigo negabal prawem aʃz
trʃy latha mýnølý oʃʃzkodø