Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 27 Numer roty: 829
Item Johannes Czapurskÿ ducit testes contra Adam Gowarzewski: primus testis Potrasz Kamenewskÿ, secundus Pech de Swekotkÿ, tercius Jacuòòz Rogalinski, quartus Johannes Danszewskÿ, quintus Wincencius Jasszenskÿ, sextus Wincencius Meczewskÿ — Rotha:

Tacoym pomoʃzi bog yʃwâ
thi crziʃz. yaco Jan Sýadamem mal
wmowø wikupicz ʃlad Naʃzwantih
micolaÿ ÿaco nine przidz y[a]nato
penandze oʃtawil.