Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 823
Item Sandiuogius Milinsky ducit testes contra Johannem et Andream presbiteros, Dobeslaum heredem de Chrzibsko: primus Jacussius Stopirka, Jaszek Solaczskÿ, Vincencius Czarnotha, Thoma de Buszewo, Nÿemerza de Jaroszewo, Janek Rudzskÿ — Rota:

Tako mi pomoʃzi bog ÿʃwâti +. iaco
to ʃwatczam yʃze Sandziwoý nekaʃal
zabicz micolaýa ʃwim ludzem