Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1390 Pisarz: 4 Numer roty: 82
Sandziuogius Psarskÿ ducit testes Potrkoui: item Tho­mislaus Szunskÿ, item Martinus de Swanowo, gladifer, item Wincencius Radzimiensis, item Sandziuogius Gneznensis, item Nicolaus Droszÿnensis. [item Johannes Obrzicensis dictus], item Wincencius prepositus Poznaniensis. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco Potrek neobʃzaloual Sandziuoÿa
przetʃzeczø nedzel