Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 819
Item Kowalska ducit testes contra Johannem advocatum de Scoký: primus Oszep Markowský, Nicolaus Szekirka, Potrek Szekirka, Mala Golenczewskÿ, Laurnecius Bodzeporowsky, Potrek Nossilinský — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃwâti + iaco to
ʃwatczø iaco mø. ýan negabal ani me
go møʃza. ýmich dzeczi aʃz trzi lata.
minøla