Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 816
Item domina Tuleczska ducit testes contra dominum Nicolaum Kobilinsky: primus Jaszek Dupewsky, Wszegnew scultetus Dupewsky, Bodzatha Solaczsky, Dobrogostius Lubonsky et Colinsky Potrek, Henricus Wronczinský — Rota:

Taco gim pomozi bog yʃwâti + iaco to
ʃwatczø czʃo Micolaý vkazal woʃznim
ploʃʃy zapuʃt lankø to vidzelil Micolayew oczecz paneg yto ieʃt dotichmaʃt
pokoýem trzimala