Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 814
Item kmethonissa ducit testes contra Micossium Szczeboth: primus Jaroslaus de Gorziszewicze, Petrus de Gaÿ, Hinczka de Siczin, Staszek de ýastrowe, Tach wlodarius de Galowo, Gregorius de Gorziszeuicze — Rota:

Taco gim pomoʃzi bog yʃwanti + iaco
to ʃwatczam yʃze Micoʃz nezaplaczil teÿ
[neweʃzcze] penødzi zaoczcza