Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 813
Item Stanislaus de Kolno ducit testes contra procuratorem Cristine heredis de Golaszino: primus Thomislaus Brill frater suus, secundus Nicolaus Baworowský, Crziwosand Bauorowskÿ — Rota:

Taco gim pomozi bog Swanti +
iaco to Swatczø ÿʃze Staʃzek nepo
ʃzadl. niczʃ otcziʃni krziʃtinineÿ