Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 811
Nicolaus Kobilinsky ducit testes contra dominam Swantoslauam heredem de Tulcze pro vlodario: primus Vincencius Meczewsky, secundus Janussius Olziczský, Sandiwogius frater eius, qui circa hoc fuerunt, item in testimonium: Virzbantha Grabowecz, Bartholomeus Grabowecz, Caslaw eciam Grabowecz. Sic iurabit iudex cum duobus primis:

Taco mý pomoʃzi bog y ʃwanti +
iacom ʃandzil Tuleczʃkø Swloda
rzem Boguʃzem Ozapuʃt. yhodʃødzilemʃm. yø. ...