Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1390 Pisarz: 4 Numer roty: 81
Thomislaus ducit testes contra Przibislaum: item Mathias Grabouecz, item Przibek Placzkowskÿ, item Potrek Crothoszinskÿ. Terminus pendet infra 4 dies. Sic iurabunt ad testimonium:

Jaco vthomislaua nepoʃtal nyeden liʃt
potem iaco mu gÿ przibiʃlaw poʃʃlal