Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1403 Pisarz: 25 Numer roty: 809
Item Andreas kmetho de Dzanczolowo ducit tres testes kmethones erga Nicolaum Panan{th}sky: primus Michael Czaczsky, secundus Latosek Micholae, tercius Martinus Korzqua — — — Rota:

Tako mý pomozi bog yʃwanti + iaco to
ʃwatczø iaco micolae wʃzøl perzin.
yginich rzeczi Andrzeýewy iaco dwe
grziwne a on mu wʃzitkø prawiʃnø
poʃtøpil aný nocznø rzeczø vczekl.