Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1402 Pisarz: 24 Numer roty: 808
Item Vincencius Kotka ducit testes contra dominam Dorotheam de Pneua: primus Boguslaus Sekirka, secundus Petrasius Sokolniczsky, tercius Johannes Dasewskÿ, quartus Spitek advocatus de Kostrzin, quintus Andreas Nowoweskÿ, sextus Derslaus Poklatka — Rota:

Tako gim pomozi Bog + yʃwøti +
iaco to ʃwatczø iaco zati Owowcze
czʃo wegnani doÿaʃena ... vczinil doʃicz zapana
wøcenczego Raczemʃkego duʃø kapliczÿ