Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 23 Numer roty: 807
Item nobilis Margaretha de Swekotkÿ ducit testes contra Katherinam de Grodzecz: primus Nicolaus Marcowski, secundus Oszeb Marcowski, Jacussius Sczichowski, Albertus Bagrowski, Bartholomeus Bagrowski, Johannes de Gorka — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco Wÿtoʃlawa newnoʃla cztirzech krziwen
ʃzÿrokÿch wʃzekotki, ani Mar
gorzata tego vzitka ma