Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 23 Numer roty: 806
Item Przesdref Krzestkowski et Thoma Buszewski iurabunt in hec verba:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø kÿedi (mi) Wanczo
ʃzcze ranczÿlÿ za Jacuba Bÿtin
ʃkego tedi newÿmanø ʃzriroch
groʃʃzew