Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1416 Pisarz: 23 Numer roty: 805
Item dominus Jaroslaus subcamerarius Kalisiensis reduxit vulgariter &otwodl& pro duabus sortibus hereditatis Lubyacowo litera resignatoria pro isto termino, quo Przeczslaus astiterat et adiudicatum solvit, sed pro tercia parte eiusdem hereditatis debet ducere testes erga Przeczslaum:

Tako gim pomozi bog y
ʃwanti + Jaco to ʃwatczø Jaco
panu Jaroʃlawowÿ doʃtalaʃʃø
trzecza czanʃcz dzedzin lubÿa
cowa dzalem ot ÿego [pri] braczi