Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1415 Pisarz: 23 Numer roty: 803
Item Nicolaus Tulczski ducit testes contra nobilem Albertum de Cobilino: primus Johannes Sýlnowski, Paszek Býlinski, Stanislaus Worowski, Johannes Gantkowski, Mathias Krziszewniczski, Wlodek Rogalinski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco Mikolay kmecz negabal. Micolaya Tuleczʃzkego ... owczø
czʃzoÿa wanʃzøl. gwaltem [m] aʃz
trzi lata wÿʃzala