Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1414 Pisarz: 23 Numer roty: 802
Item Johannes de Sandzino testes ducit contra dominum Jacussium Jad: primus Albertus iudex de Negoleÿewo, alii fuerunt circa factum: Szauissius Coslowski, Laurencius Coslowski, Jaszek Negoleÿewski, Wÿszech Neproszewski, Mathias Janussii Nemczow de Wsczanczicze, iste in testimonium — Rota:

Tako gemu pomozi bog y ʃwa(ti)
+ Jaco Jan Sandzinʃzki poʃʃza
dzilmø naprawe abÿch [p] ʃan
dzil. kmecza (pawla) cz(o)ʃz ʃzabil Jacu
ʃzewego ʃzÿna, an nechczal.
cuprawu abÿl. nadzedzine
yuʃtal. nan [rogu] roku y prziʃand dal