Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 23 Numer roty: 801
Item dominus Derslaus Roswarowski iurabit metsecundus in hec verba, erga Gywanum Soboczski — Rota:

Tako gemu pomozi bog y ʃwanti + Jaco
Ja coʃim dal dwadzeczʃcza
krzÿwen natpancdzeʃzanth
pÿenandzmi gotowimi y quonimi ... Jaco to ʃwatczy