Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1412 Pisarz: 23 Numer roty: 800
Item Potrek Kÿkowski ducit testes erga Heduigim filiastram: primus Bodzantha Orzlski, Stephanus Wÿlkowski, Massz Wÿtowski, Johannes Wÿelszinski, Micek de Wÿtkouicze, Swanszek Krzestkouicze — Rota:

czʃzo Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+
Jaco to ʃwatczø Jaco potrek. ʃma
czegem ʃwim bratem wÿecziʃtim
dzalem [ʃp] ʃʃø roʃdzeloni atem
trzimalÿ ʃpokogem mimo trzi
lata