Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1410 Pisarz: 23 Numer roty: 798
Item Jaroslaus advocatus de Wscze ducit testes contra Swanthoslawam de Lubÿcz: primus Borislaus Sekirka de Streszino, iste fuit circa factum, secundus Nicolaus Baran plebanus de Conarzewo, iste scit de facto. Alii in testimonium: Johannes de Witkouicze, Nicolaus Soboczski, Adam Nemeczkowski, Abrham Welzinski — Rota:

Tako g(e)mu pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco przitem bil Jaco ʃtaʃzek lubi
czʃki otʃwey paney czanʃcz pe
nandzi zaplacil. otprzetocznø aÿeʃcze
ʃzeczi krziwen ÿʃzecznacze ʃcoth
nazaplaczil. ... Jaco
otem wen. ...