Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1410 Pisarz: 23 Numer roty: 797
Item pendet terminus peremptorius ad minores terminos inter Potrkonem et Jacussium de Radwancowo, Johannem Brozski et Wÿszech de Neproszewo et Nicolaum Odoÿ de Wanczkouice pro piscibus de lacu piscatis:

Tako mi pomozi bog y ʃwanti
+ Jaco pan Sandzø nemal
daley gachacz mimo tø zaÿa
ʃdø yøsz mi pokazal ...