Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 23 Numer roty: 794
Item Nicolaus Gantkowski debet iurare erga Sczitniczska — Rota:

Tako gemu pomozi bog
y ʃwanti + Jaco czʃomø Bo
guʃlawa Sczitniczʃka do lenewey wranczila otoʃm
ʃtraczil. ʃto krziwen