Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 23 Numer roty: 792
Item Nicolaus Chomanczski ducit testes contra Thoinislaum Jestwastowski: primus Wlodak Dambrowski, Dzerszek Wanczkowski, Paszek Slachcinski, Miroszek Neproszewski, Gnewomirus Dambrowski, Cussz Rosznowski — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + Jaco to ʃwat
czø Jaco Mikolay tego
cona newiʃznal przet
paniczi czʃogÿ woczech
vnego vkazal anigo
vzitka mal ani ma