Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 23 Numer roty: 791
Item Sÿmon Jaroslawski ducit testes contra Nicolaum Chomanczski, primus Nicolaus Rczelinski, Jacussius Radwankowski, Mikossius Witcowski, Derslaus Zlotkowski, Baran de Strÿkowo, Dobÿesz Szadora — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + Jaco to ʃwat
czø Jaco Sÿman nekal
ʃwim ludzem vcraʃcz coni
Mikolaÿewi Chomanczʃk<...>
ani tego vzitka ma.