Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 23 Numer roty: 790
Item Albertus Sdbik ducit testes contra Thomislawam de Wÿscoti: primus Nicolaus Gantkowski, Nicolaus Slawenski, Swanszek Gorski, Jacussius Neproszewski, Szegota Czeraczski, Potrek Grzebÿeniezski — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti
+. Jaco to ʃwatczø Jaco Woÿczech
Sdbik neleʃzal. napotrka wy
scothø wzalodze wedwnacze
a ni bral wachtele pÿwa do
domu ani plotna napaney vano