Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1409 Pisarz: 23 Numer roty: 788
Item Theodricus de Budziszewo ducit testes contra Woÿslaum de Potrzimowo: primus Abrham de Jactorouicze, Paszek Rrzepczinski in Nenawiscz, Adam Gowarzewski, Potrek Choyniczski, Jura Bÿelawski, Johannes Bandzimirowicz de Jablonowo — Rota:

Tako gim pomozi bog y ʃwanti +
Jaco to ʃwatczø Jaco dzetrzichow
oczecz adzetrzich ponem wÿdzir
ʃzeliʃʃø Jezoro Raduʃz trzidzeʃczi
lath ÿ trzi ʃpokogem anikitgo
prawem negabal. ato czʃo woÿ
ʃlaw vziwal tego Jezora to vzi
wal Sdzetrzichowa volą