Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1408 Pisarz: 23 Numer roty: 786
Item Wincencius Slopanowski ducit testes contra Laurencium: Szewerinus de Wilkowo, Stephanus Wilkowski, Johannes Jariszewski, Nicolaus Przeborowski, Thoma Stoszcowicz — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + Jaco to ʃwatczø
Jaco czʃo Wawrzinecz zalo
wal [a] nawanczencza otrzi
policzki temu trzi lata mi
naøla anigo [vpomi] nena
kabal. podluk prawa