Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1406 Pisarz: 23 Numer roty: 785
Item Thoma Buszewski cum pueris ducit testes contra Theodricum Luthomski: primus Mscigneus de Mesczisko, Przesdref Krzestcowski, Dobeslaus Krzestcowski, hii fuerunt circa factum; alii in testimonium: primus Wincencius Othorowski, Stanislaus Rudzski, Parisz de Pozarowo, qui fuit in ordine quartus — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + iacoʃmi przitem
bili iaco [Dzedzi] Dzetrzich
Luthomski, ranczil. dwa
dzeʃcza krziwen Thome
Wrancz, zadzatki Brodzalawi
ʃoʃtrą dokanth lat binemeli