Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 783
Item Petrassius Bÿtinsky ducit testes contra Yacobum kmethonem de Rosczigne/wi//ce: Stephanus de Pozarowo, Nicolaus Wilkowski, Stanislaus Roÿek, Nicolaus Chomanczski, Jaszek Dupewski, Wincencius Grodziczski — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + ÿaco to
ʃwatczø, yʃze Jacub.
lagal. Potraʃzewi otyego
matki, y to czʃzo vczinil.
[to gego] vczinil yego poczantekem