Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 782
Item Martinus de Sgerz ducit testes contra dominum Nicolaum cancellarium ecclesie Poznaniensis procuratorem de Robacowo: primus Gregorius de Zalassowo, Nicolaus de Dachowa, Albertus de Dachowa, Stanislaus de Sgerz, Johannes Potula de Tulcze, Martinus de Sgerz — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iacoto ʃwatczø
ÿaco Marcin trzi ʃtawal
dzloueki, ... Szol
tiʃʃewi naoʃʃadzene ani
ch nechczal przÿÿandz