Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 781
Item iurabit Johannes Rosczignewski contra Johannem Gelen:

Tako gim pomozi
bog ÿ ʃwanti + ÿacoʃm
newʃzanl. [p] chøʃzebnø
rzeczø panczi krziwen
y bireta, Janowi Gelenewi