Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 778
Item Nicolaus Besdrowski ducit testes contra Przesprawam suam sororem: primus Nicolaus Baworowski, Slawantha Clodzeyski, hii sciunt de facto, Derslaus de Othorowo, Nicolaus Pawlouiczski, &Panicz& Swanszek Krzestcowski, Dobeslaus Krestcowski — Rota:

... Panicz ... Tako gim pomozi bog
yʃwanti ʃwanti + iaco oto(em) wemi
yʃze Micolay Beʃdrowʃki
zaplacil. yednø krziwnø
y dwadzeʃcza ʃwey Seʃtre
Przeʃprawe poʃagu