Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 777
Item domina Wichna Nosilinska ducit testes contra Bodzantam Jardanowski: primus Olbrachat Tworcowski, Jaszek Drogoczski, Johannes Kazirola, Jaszek Pampiczski, Masz Vitcowski, Nicolaus Stopirczicz — Rota:

Tako gemu pomozi bog yʃw<...>(ti) iaco przitem bil. iaco Bo
dzantha ʃwimi ludzimi yøl.
Noʃilinʃkey dzloweka yʃam
przitem bil. ylup. otnego wzant.