Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 776
Item Johannes Potrowski ducit testes contra villicam de Scecewo: primus Mala Golencewski, secundus Derslaus Soboczski, Stanislaus Lubiczski, Sikirka de Streszino, Czestek de Sokolniki, Martinus Wangerski — Rota:

Tako gim pomozi bog yʃw
anti + iaco to ʃwatczø, iaco
Jan Potrowʃki nezabil.
Miroʃlaw Sczicewa Wlo
darzewey manʃzø ani
otnego ʃmerci ma.