Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 771
Item Hanka de Policzsko ducit testes contra Benakonem de Policzsko: primus Hannos Lang advocatus de Medzrzecz, Niczrab Off de Peszeko, Ludgerius de Welzino, Nicolaus Cucz de Krzestcouice, Blasius advocatus de Pczewa — Rota:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + ÿaco to ʃwatczø
ÿaco Witek. Grumberg
Hance ʃwey zene wʃdal
przetpanem Domaratem
tedi Medzirzeʃkim ʃtaroʃta
Oʃmdzeʃanth krziwen
ÿdwe krziwne Dal.
Poʃzagu nadzedzine
Policzʃku