Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 768
Item Sborowska in hec verba iurabit: contra Albertum Sdibik:

Tako geg
pomozi bog ÿʃwanti + ÿaco [ʃim]
Przibiʃlawowi ÿaco ziwa nikdi
nebila vÿnowa [d] ta niczʃz