Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 767
Item Woytek civis Poznaniensis iurabit in hec verba contra dominum Dobrogostium de Szamotuli:

Tako gemu po
mozi bog yʃwanti + iacoʃim
nerzekl. calzeʃzlimi [op] otpuʃcicz
oczow dluk. otpuʃczø aÿam neotpuʃcil