Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 766
Item Elizabeth Hannosowa iurabit in hoc verba contra Bodzantam Solaczski:

Tako geg pomozi
bog ÿʃwanti + iaco
Bodzantha ʃtrawnich ypoʃziczonich pandzi ... ÿeʃtgeg winowath.