Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 765
Item Sbilutus Colibski debet iurare aut Stanislaus de Dambrowa in hec verba contra Gnewomirum:

Tako gemu pomozi bog
y ʃwanti + iaco Gnewo
mir[a] negabal [no] vbrawe omaczerzin poʃak, mimo
trzi lata, ani [mu o] tego
platu dal[no]