Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 764
Item domina Wÿchna Cotowska ducit testes contra Stanislaum Dambrowski: primus Petrassius filius Piglowski, Johannes Roskowski, Adam Bernaczski, Pakoslaw Grodzeczski, Przeczslaus Bagrowski, Przeczslaus Chudziczski — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iaco to ʃwat
czø iaco Stanislaw yal
ʃamoʃzoʃt ʃtako dobrimi
iaco ʃam, aʃeʃtrzim podle
ʃzimi, wkothowo (gwaltem) (moczø) y zapo
wedzal. Mlinarzewi
paney dacz mari y kme
czem zapowedzal. ʃluchacz