Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 762
Item comendator Sancti Johannis debet iurare contra Jacubconem de Bÿtin in hec /verba//:

Tako gemu pomozi bog
y ʃwanti + iaco kedi Co
mendorowi, ʃkazolo pra
wo wroczicz ÿego dzlo
weka, tedi gemu nekazal.
preʃÿego Soltiʃʃa precz