Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 761
Item Bodzantha Orzelski ducit testes contra Deròzconem: primus Gnewomir Lutomski fuit circa hoc, Thomek Buszewski, Stanislaus Rudzski, fuit circa factum, Naslaw Kykowski, fuit circa factum, Cucz Krzestcowski circa factum, Potrek Kÿkowski fuit /circa factum// [Bronissius Zascitowski] — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iaco przitem
bili, iaco Bodzanta vicu
pil. pol. Orla, vecztirdze
ʃczi. [k] ÿwpanczi krzi
wen, a potem dal. derʃko
wi, pancznacze krziwen