Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 759
Item dominus Florianus canonicus ecclesie Poznaniensis sic iurabit in hec verba:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + iaco [to ʃwat]
Benak. ʃamoftor ʃtako dobrim iaco ʃam yal
dzloweka naÿego
dzedzine potÿego ope
kanu gwaltem ÿwodli doÿego dodomu
y cowal ÿ