Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 758
Item Henricus Olziczski ducit testes contra dominum custodem ecclesie Poznaniensis: primus Dobeslaus Swecoczski, Johannes de Sczitniki, Gÿwanus de Sobota, Borislaus Sekirka, Potrek Pÿtka, Florianus Marcowski:

Tako gim pomozi bog
yʃwanti + iako to ʃwatczø
iaco xʃancz Cuʃtos ʃeʃtirmi
paniczi, aʃoʃmi kmot po
(bral.) nayego dzedzine preʃgranecze