Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1405 Pisarz: 23 Numer roty: 757
Item Thoma scoltetus de Clestrewo ducit testes contra Paulum Bÿlinski: primus Martinus et Janussius, Nicolaus Lÿssowicz, Mathias Cruk, Nicolaus scolteti gener, Stanecz de Nagrodouice — Rota:

Tako gim pomozi bog
y ʃwanti + iaco to ʃwat
czø, iaco racoÿma, ʃtawal.
Scoth narok. Paʃzcowi
an nechdzal. ÿego prziÿ
anl, ale vʃanl. naramcome
pol. krziwni